Τακτικά ενημερωμένα gpl plugins

Ημερολόγιο ενημερώσεων των plugins gpl στον ιστότοπο WorldPluginsGpl.com
Πρόσβαση σε όλα τα προϊόντα 2021 μεPremium Membership

Ημερομηνία gpl plugins ενημερώσεις: 6-5-2021

Affiliatewp 2.6.8
Θέμα Γέφυρα 26.1
Θέμα Ciyashop 4.4.0
Divi Supreme Pro 4.3.4

Βασικά πρόσθετα για το Elementor 4.3.9.1
Fs Poster 4.5.2
Generatepress Premium Addons 2.0.2
Global Gallery 8.003