De WorldPluginsGPL is volledig in overeenstemming met 17 U.S.C. § 512 en de Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”). Het is ons beleid om te reageren op kennisgevingen van inbreuk en passende maatregelen te nemen onder de Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) en andere toepasselijke wetten inzake intellectueel eigendom. Als uw auteursrechtelijk beschermd materiaal is geplaatst op WorldPluginsGPL of als links naar uw auteursrechtelijk beschermd materiaal worden geretourneerd via onze zoekmachine en u wilt dat dit materiaal wordt verwijderd, moet u een schriftelijke mededeling doen waarin u de informatie vermeld in de volgende sectie. Houdt u er rekening mee dat u aansprakelijk bent voor schade (inclusief kosten en honoraria van advocaten) als u een verkeerde voorstelling geeft van informatie op onze site die inbreuk maakt op uw auteursrechten. Wij raden u aan eerst contact op te nemen met een advocaat voor juridische bijstand in deze zaak.

De volgende elementen moeten worden opgenomen in uw claim wegens inbreuk op het auteursrecht:

  • Lever bewijs van de gemachtigde persoon om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk zou zijn gemaakt.
  • Geef voldoende contactinformatie zodat wij contact met u kunnen opnemen. U moet ook een geldig e-mailadres opgeven.
  • U moet het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat het is geschonden voldoende gedetailleerd identificeren en ten minste één zoekterm opnemen waaronder het materiaal in WorldPluginsGPL -zoekresultaten verschijnt.
  • Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw van mening is dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd, niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet.
  • Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is, en op straffe van meineed, dat de klagende partij gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk zou zijn gemaakt.
  • Moet zijn ondertekend door de gemachtigde persoon om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk zou zijn gemaakt.
    Stuur de schriftelijke inbreukmelding via het contactformulier op de website.

Wij informeren u dat als gevolg van problemen met onze zoekmachine we niet kunnen garanderen dat alle inhoud zal worden verwijderd, gelieve ons KLIKBARE directe links te sturen naar elke publicatie die uw illegale materiaal bevat. Alleen in dit geval kunnen wij de verwijdering van alle inhoud garanderen.

Houdt u rekening met 2-3 werkdagen voor een e-mail reactie. Merk op dat het e-mailen van uw klacht naar andere partijen zoals onze Internet Service Provider uw verzoek niet zal bespoedigen en kan resulteren in een vertraagde reactie omdat de klacht niet correct is ingediend.