Suntem foarte mulțumiți de interesul pe care l-ați manifestat față de compania noastră. Protecția datelor este o prioritate deosebit de importantă pentru conducerea WorldPluginsGPL. Utilizarea paginilor de internet ale WorldPluginsGPL este posibilă fără indicarea de date cu caracter personal; cu toate acestea, dacă o persoană vizată dorește să utilizeze servicii speciale ale companiei prin intermediul site-ului nostru, poate fi necesară prelucrarea datelor cu caracter personal. În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară și nu există un temei legal pentru o astfel de prelucrare, în general obținem consimțământul persoanei în cauză.
Prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail sau numărul de telefon al unei persoane vizate, trebuie să respecte întotdeauna Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) și reglementările privind protecția datelor specifice fiecărei țări aplicabile WorldPluginsGPL. Prin această declarație de protecție a datelor, compania noastră dorește să informeze publicul larg cu privire la natura, domeniul de aplicare și scopul datelor cu caracter personal pe care le colectăm, utilizăm și prelucrăm. În plus, persoanele vizate sunt informate cu privire la drepturile lor prin intermediul acestei declarații privind protecția datelor.
În calitate de operator de date, WorldPluginsGPL a implementat numeroase măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura o protecție cât mai completă a datelor cu caracter personal prelucrate de acest site web. Cu toate acestea, transmisiunile de date pe internet pot avea, în principiu, lacune de securitate, astfel încât protecția absolută nu poate fi garantată. Din acest motiv, fiecare persoană în cauză este liberă să ne transmită datele cu caracter personal prin alte mijloace, de exemplu prin e-mail.
1. Definiții
Declarația WorldPluginsGPL privind protecția datelor se bazează pe termenii utilizați de legiuitorul european pentru adoptarea Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD). Declarația noastră de protecție a datelor trebuie să fie lizibilă și inteligibilă atât pentru publicul larg, cât și pentru clienții și partenerii noștri de afaceri. În acest scop, am dori mai întâi să explicăm terminologia utilizată.
În această declarație privind protecția datelor, folosim în special următorii termeni:
a) Date cu caracter personal
Datele cu caracter personal înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai mulți factori specifici identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale a persoanei fizice respective.
b) Persoana vizată
Persoana vizată este orice persoană fizică identificată sau identificabilă ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către operatorul de date.
c) Prelucrare
Prelucrarea reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau a seturilor de date cu caracter personal, utilizând sau nu procese automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau interconectarea, limitarea, ștergerea sau distrugerea.
d) Restricția de prelucrare
Limitarea prelucrării reprezintă marcarea datelor cu caracter personal stocate în scopul limitării prelucrării lor în viitor.
e) Profilarea
Profilarea este orice formă de prelucrare automatizată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte ale personalității unei persoane fizice, în special pentru a analiza sau a prezice aspecte legate de performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, localizarea sau deplasările persoanei respective.
f) Pseudonimizarea
Pseudonimizarea este prelucrarea datelor cu caracter personal astfel încât datele cu caracter personal să nu mai poată fi atribuite unei anumite persoane fără a utiliza informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie păstrate separat și să facă obiectul unor măsuri tehnice și organizatorice care să garanteze că datele cu caracter personal nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.
g) Operator sau controlor
Operatorul este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau orice alt organism care, singur sau împreună cu alte persoane, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; în cazul în care scopurile și mijloacele unei astfel de prelucrări sunt stabilite de dreptul Uniunii sau al statelor membre, operatorul sau criteriile specifice de desemnare a acestuia pot fi prevăzute de dreptul Uniunii sau al statelor membre.
(h) Operator
Persoana împuternicită de operator este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului.
i) Destinatarul
Destinatarul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism căruia îi sunt comunicate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice care pot primi date cu caracter personal în cursul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau al statelor membre nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către aceste autorități publice trebuie să respecte normele de protecție a datelor aplicabile în funcție de scopurile prelucrării.
j) Părțile terțe
Un terț este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un organism, altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de către operator și persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite de către operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.
k) Consimțământul
Consimțământul persoanei vizate este orice manifestare de voință liber consimțită, specifică, informată și neechivocă a persoanei vizate prin care aceasta își exprimă, printr-o declarație clară sau o acțiune afirmativă, acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc.
2. Numele și adresa operatorului de date
Operatorul în sensul Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD), al altor legi privind protecția datelor aplicabile în statele membre ale Uniunii Europene și al altor dispoziții privind protecția datelor este :
WorldPluginsGPL
Email: [email protected]
Website: https://worldpluginsgpl.com
3. Cookie-uri
Paginile web ale WorldPluginsGPL utilizează cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate într-un sistem informatic prin intermediul unui browser web.
Multe site-uri web și servere web utilizează cookie-uri. Multe cookie-uri conțin un „ID de cookie”. Un ID cookie este un identificator unic pentru cookie. Acesta constă într-un șir de caractere utilizat pentru a atribui paginile web și serverele la browserul web specific în care este stocat cookie-ul. Acest lucru permite paginilor web și serverelor vizitate să diferențieze browserul individual de subiectul datelor de la alte browsere web care conțin alte cookie-uri. Un browser web specific poate fi recunoscut și identificat cu ajutorul ID-ului unic al cookie-ului.
Prin utilizarea cookie-urilor, WorldPluginsGPL poate oferi utilizatorilor acestui site web servicii mai ușor de utilizat, care nu ar fi posibile fără setarea cookie-urilor.
Cu ajutorul unui cookie, informațiile și ofertele de pe site-ul nostru web pot fi optimizate pentru utilizator. Cookie-urile ne permit, așa cum am menționat mai sus, să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru web. Scopul acestei recunoașteri este de a facilita utilizatorilor utilizarea site-ului nostru web. Utilizatorul site-ului web care utilizează cookie-uri, de exemplu, nu trebuie să introducă datele de acces de fiecare dată când accesează site-ul web, deoarece aceste date sunt preluate de site-ul web, iar cookie-ul este, prin urmare, stocat în sistemul informatic al utilizatorului. Un alt exemplu este cookie-ul unui coș de cumpărături dintr-un magazin online. Magazinul online memorează articolele pe care un client le-a plasat în coșul virtual de cumpărături datorită unui cookie.
Persoana în cauză poate împiedica în orice moment instalarea de cookie-uri prin intermediul site-ului nostru web prin intermediul unei setări corespunzătoare în browserul de internet utilizat și, prin urmare, poate refuza permanent instalarea de cookie-uri. În plus, cookie-urile deja instalate pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser de internet sau al unui alt software. Acest lucru este posibil în toate browserele de internet actuale. În cazul în care persoana în cauză dezactivează setarea cookie-urilor în browserul de internet utilizat, este posibil să nu poată fi utilizate pe deplin toate funcțiile site-ului nostru web.
4. Colectarea datelor și a informațiilor generale
Site-ul WorldPluginsGPL colectează o serie de date și informații generale atunci când o persoană în cauză sau un sistem automatizat apelează la site. Aceste date și informații generale sunt stocate în fișierele jurnal ale serverului. Datele colectate pot include (1) tipurile și versiunile de browsere utilizate, (2) sistemul de operare utilizat de sistemul de acces, (3) site-ul web de pe care un sistem de accesare accesează site-ul nostru web (denumite „referrers”), (4) site-uri secundare, (5) data și ora de accesare a site-ului web, (6) o adresă de protocol Internet (adresă IP), (7) furnizorul sistemului de acces și (8) orice alte date și informații similare care ar putea fi utilizate în cazul unui atac asupra sistemelor noastre informatice.
Prin utilizarea acestor date și informații generale, WorldPluginsGPL nu trage nicio concluzie cu privire la persoana în cauză. Mai degrabă, aceste informații sunt necesare pentru (1) a disemina în mod corespunzător conținutul site-ului nostru web, (2) a optimiza conținutul site-ului nostru web și publicitatea acestuia, (3) a asigura viabilitatea pe termen lung a sistemelor noastre informatice și a tehnologiei site-ului web și (4) a furniza autorităților de aplicare a legii informațiile necesare pentru urmărirea penală în cazul unui atac cibernetic. În consecință, WorldPluginsGPL analizează statistic datele și informațiile colectate în mod anonim, cu scopul de a crește protecția și securitatea datelor companiei noastre și de a asigura un nivel optim de protecție a datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm. Datele anonime din fișierele jurnal ale serverului sunt stocate separat de orice date cu caracter personal furnizate de o persoană vizată.
5. Înregistrarea pe site-ul nostru
Persoana în cauză are posibilitatea de a se înregistra pe site-ul web al operatorului de date indicând datele sale personale. Datele cu caracter personal care sunt transmise operatorului de date sunt determinate de masca de introducere utilizată pentru înregistrare. Datele cu caracter personal introduse de persoana vizată sunt colectate și stocate exclusiv pentru uzul intern al operatorului de date și în scopuri proprii. Operatorul de date poate solicita transferul către unul sau mai mulți procesatori (de exemplu, serviciul de colete) care utilizează, de asemenea, datele cu caracter personal într-un scop intern atribuibil operatorului de date.
La înregistrarea pe site-ul web al operatorului de date, se stochează, de asemenea, adresa IP atribuită de furnizorul de servicii de internet (ISP) și utilizată de persoana vizată – data și ora înregistrării. Stocarea acestor date are loc în contextul în care aceasta este singura modalitate de a preveni utilizarea abuzivă a serviciilor noastre și, dacă este necesar, de a permite investigarea încălcărilor. În măsura în care stocarea acestor date este necesară pentru a asigura securitatea operatorului de date. Aceste date nu sunt transmise unor terțe părți, cu excepția cazului în care există o obligație legală de a transmite datele sau dacă transferul servește în scopul urmăririi penale.
Înregistrarea persoanei vizate, cu indicarea voluntară a datelor sale cu caracter personal, are ca scop să permită operatorului de date să îi ofere acesteia conținut sau servicii care pot fi oferite numai utilizatorilor înregistrați, datorită naturii subiectului. Utilizatorii înregistrați au libertatea de a modifica în orice moment datele cu caracter personal indicate în timpul înregistrării sau de a le șterge complet din stocul de date al operatorului de date.
Operatorul de date furnizează în orice moment fiecărei persoane vizate care solicită acest lucru informații privind datele cu caracter personal stocate despre aceasta. În plus, operatorul de date este obligat să corecteze sau să șteargă datele cu caracter personal la cererea sau la indicația persoanei vizate, în măsura în care nu există o obligație legală de a stoca astfel de date. Toți angajații operatorului de date sunt la dispoziția persoanei vizate în această privință ca persoane de contact.
6. Abonarea la buletinele noastre informative
Pe site-ul web WorldPluginsGPL, utilizatorii au posibilitatea de a se abona la buletinul informativ al companiei noastre. Masca de introducere utilizată în acest scop determină ce date cu caracter personal sunt transmise și când este comandat buletinul informativ de la operatorul de date.
WorldPluginsGPL își informează în mod regulat clienții și partenerii de afaceri cu privire la ofertele companiei prin intermediul unui buletin informativ. Persoana în cauză poate primi buletinul informativ al companiei numai dacă (1) are o adresă de e-mail validă și (2) se înregistrează pentru buletinul informativ. Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa de e-mail înregistrată de persoana vizată pentru prima dată pentru trimiterea buletinului informativ, din motive legale, ca parte a procedurii de dublu opt-in. Acest e-mail de confirmare este utilizat pentru a dovedi că proprietarul adresei de e-mail, în calitate de persoană în cauză, este autorizat să primească buletinul informativ.
La înregistrarea pentru buletinul informativ, înregistrăm, de asemenea, adresa IP a sistemului informatic atribuită de furnizorul de servicii de internet (ISP) și utilizată de persoana în cauză în momentul înregistrării, precum și data și ora înregistrării. Colectarea acestor date este necesară pentru a înțelege (posibila) utilizare abuzivă a adresei de e-mail a unei persoane vizate la o dată ulterioară și, prin urmare, servește scopului de protecție juridică a operatorului de date.
Datele cu caracter personal colectate în contextul înregistrării la buletinul informativ vor fi utilizate numai în scopul trimiterii buletinului nostru informativ. În plus, abonații la buletinul informativ pot fi informați prin e-mail, în măsura în care acest lucru este necesar pentru funcționarea serviciului de buletin informativ sau pentru înregistrarea în cauză, cum ar putea fi cazul în cazul unor modificări ale ofertei de buletin informativ sau în cazul unei modificări a circumstanțelor tehnice. Datele cu caracter personal colectate prin serviciul de buletin informativ nu vor fi transferate unor terțe părți. Abonarea la buletinul nostru informativ poate fi reziliată în orice moment de către persoana în cauză. Permisiunea de stocare a datelor cu caracter personal pe care persoana în cauză a acordat-o pentru trimiterea buletinului informativ poate fi revocată în orice moment. În fiecare buletin informativ se găsește un link către revocarea consimțământului. De asemenea, este posibil să vă dezabonați de la newsletter în orice moment direct de pe site-ul web al operatorului de date sau să comunicați acest lucru operatorului de date în alt mod.
7. Urmărirea buletinului informativ
Buletinul informativ WorldPluginsGPL conține așa-numiții pixeli de urmărire. Un pixel de urmărire este un grafic în miniatură încorporat în aceste e-mailuri, care sunt trimise în format HTML pentru a permite salvarea și analiza fișierelor jurnal. Acest lucru permite analiza statistică a succesului sau eșecului campaniilor de marketing online. Pe baza pixelului de urmărire încorporat, WorldPluginsGPL poate vedea dacă și când a fost deschis un e-mail de către o persoană în cauză și ce linkuri din e-mail au fost accesate de către persoanele în cauză.
Aceste date cu caracter personal colectate în pixelii de urmărire conținuți în buletinele informative sunt stocate și analizate de către operatorul de date pentru a optimiza trimiterea buletinului informativ, precum și pentru a adapta mai bine conținutul buletinelor informative viitoare la interesele persoanei vizate. Aceste date cu caracter personal nu vor fi transmise unor terțe părți. Persoanele vizate au dreptul de a revoca în orice moment declarația de consimțământ separată corespunzătoare, emisă prin intermediul procedurii de dublu opt-in. După revocare, datele cu caracter personal vor fi șterse de către operatorul de date. WorldPluginsGPL consideră în mod automat o retragere a primirii buletinului informativ ca fiind o revocare.
8. Posibilitatea de a fi contactat prin intermediul site-ului web
Site-ul WorldPluginsGPL conține informații care permit un contact electronic rapid cu compania noastră, precum și comunicarea directă cu noi, care include și o adresă generală de e-mail. În cazul în care o persoană vizată contactează operatorul de date prin e-mail sau prin intermediul unui formular de contact, datele cu caracter personal transmise de persoana vizată sunt stocate automat. Aceste date cu caracter personal transmise în mod voluntar de către o persoană vizată către operator sunt stocate în scopul prelucrării sau al contactării persoanei vizate. Nu există niciun transfer al acestor date cu caracter personal către terțe părți.
9. Ștergerea și blocarea de rutină a datelor cu caracter personal
Operatorul de date prelucrează și stochează datele cu caracter personal ale persoanei vizate numai pentru perioada de timp necesară pentru a atinge scopul stocării sau pentru perioada de timp permisă de legiuitorul european sau de alți legiuitori din legile sau regulamentele cărora operatorul de date le este supus.
În cazul în care scopul păstrării nu este aplicabil sau în cazul în care expiră o perioadă de păstrare prevăzută de legiuitorul european sau de alt legiuitor competent, datele cu caracter personal vor fi blocate sau șterse în mod sistematic, în conformitate cu cerințele legale.
10. Drepturile persoanei vizate
a) Dreptul de confirmare
Fiecare persoană vizată are dreptul, acordat de legiuitorul european, de a obține confirmarea din partea operatorului de date că datele cu caracter personal care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate. În cazul în care o persoană vizată dorește să se prevaleze de acest drept de confirmare, aceasta poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului de date.
b) Dreptul de acces
Orice persoană vizată are dreptul, acordat de legiuitorul european, de a obține de la operatorul de date informații gratuite privind datele sale cu caracter personal stocate în orice moment și o copie a acestor informații. În plus, directivele și regulamentele europene acordă persoanei vizate accesul la următoarele informații:
scopurile prelucrării ;
categoriile de date cu caracter personal vizate;
destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele cu caracter personal, în special destinatarii din țări terțe sau organizații internaționale ;
dacă este posibil, perioada avută în vedere pentru păstrarea datelor cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a determina această perioadă ;
existența dreptului de a solicita sau de a se opune la rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal de către operator sau la restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată;
existența dreptului de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere ;
în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt obținute de la persoana vizată, orice informații disponibile cu privire la sursa acestora ;
existența unui proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri, astfel cum se menționează la articolul 22 alineatele (1) și (4) din RSI și, cel puțin în astfel de cazuri, informații utile cu privire la logica implicată și la semnificația și consecințele preconizate pentru persoana vizată de o astfel de prelucrare.
În plus, persoana vizată are dreptul de a obține informații cu privire la faptul că datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau către o organizație internațională. În acest caz, persoana vizată are dreptul de a fi informată cu privire la garanțiile corespunzătoare referitoare la transfer.
În cazul în care o persoană vizată dorește să utilizeze acest drept de acces, aceasta poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.
c) Dreptul de rectificare
Fiecare persoană vizată are dreptul, acordat de legiuitorul european, de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținând seama de scopurile prelucrării, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
În cazul în care persoana vizată dorește să își exercite acest drept de rectificare, aceasta poate contacta în orice moment orice angajat al operatorului.
d) Dreptul de ștergere (dreptul de a fi uitat)
Fiecare persoană vizată are dreptul, acordat de legiuitorul european, de a obține de la operator ștergerea fără întârziere a datelor cu caracter personal care o privesc, iar operatorul are obligația de a șterge fără întârziere datele cu caracter personal în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive, atât timp cât prelucrarea nu este necesară :
Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod.
Persoana vizată își retrage consimțământul pe care se bazează prelucrarea în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a) din RGPD și în cazul în care nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare.
Persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) din RGPD și în cazul în care nu există motive legitime și imperioase pentru prelucrare sau persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2) din RGPD.
Datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal.
Datele cu caracter personal trebuie să fie șterse pentru a respecta o obligație legală în temeiul dreptului Uniunii sau al unui stat membru, la care este supus operatorul.
Datele cu caracter personal au fost colectate în contextul furnizării de servicii ale societății informaționale menționate la articolul 8 alineatul (1) din RGPD.
În cazul în care se aplică unul dintre motivele menționate mai sus și dacă o persoană vizată dorește să solicite ștergerea datelor cu caracter personal stocate de WorldPluginsGPL, aceasta poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului de date. Un angajat al WorldPluginsGPL este responsabil pentru a se asigura că se dă curs imediat cererii de ștergere.
În cazul în care operatorul de date a făcut publice datele cu caracter personal și i se solicită, în temeiul articolului 17 alineatul (1), să șteargă aceste date, operatorul de date ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa alți operatori de date cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ștergerea de către acei operatori a oricărei legături cu aceste date cu caracter personal sau a oricărei copii sau reproduceri a acestor date, în măsura în care prelucrarea nu este necesară. Un angajat al WorldPluginsGPL va lua măsurile necesare în cazuri individuale.
e) Dreptul de a restricționa prelucrarea
Fiecare persoană vizată are dreptul, acordat de legiuitorul european, de a obține din partea operatorului de date o limitare a prelucrării atunci când se aplică una dintre următoarele condiții :
Acuratețea datelor cu caracter personal este contestată de persoana vizată, pentru o perioadă de timp care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal.
Prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal și solicită în schimb limitarea utilizării acestora.
Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar acestea sunt solicitate de către persoana vizată pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept legal.
Persoana vizată s-a opus prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) din PDSG, în așteptarea verificării dacă motivele legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
În cazul în care este îndeplinită una dintre condițiile de mai sus și o persoană vizată dorește să solicite limitarea prelucrării datelor cu caracter personal stocate de WorldPluginsGPL, aceasta poate contacta în orice moment orice angajat al operatorului. Angajatul WorldPluginsGPL va lua măsurile necesare pentru a limita prelucrarea.
f) Dreptul la portabilitatea datelor
Fiecare persoană vizată are dreptul, acordat de legiuitorul european, de a primi datele cu caracter personal care o privesc și care au fost furnizate unui operator de date, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat. Persoana în cauză are dreptul de a transmite astfel de date unui alt operator, fără a fi obstrucționată de operatorul căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD sau al articolului 9, alineatul (2) litera (a) din RGPD, sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD, iar prelucrarea să fie efectuată prin mijloace automatizate, atât timp cât prelucrarea nu este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau în exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul.
În plus, în exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din RGPD, persoana vizată are dreptul de a obține transmiterea datelor cu caracter personal direct de la un operator la altul, în cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic și nu aduce atingere drepturilor și libertăților altora.
Pentru a-și exercita dreptul la portabilitatea datelor, persoana vizată poate contacta în orice moment orice angajat al WorldPluginsGPL.
g) Dreptul la opoziție
Fiecare persoană vizată are dreptul, acordat de legiuitorul european, de a se opune în orice moment, din motive legate de situația sa particulară, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, drept care se bazează pe articolul 6 alineatul (1) literele (e) sau (f) din RGPD. Acest lucru se aplică, de asemenea, profilării bazate pe aceste dispoziții.
WorldPluginsGPL nu va mai prelucra datele cu caracter personal în cazul unei obiecții, cu excepția cazului în care putem demonstra existența unor motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau asupra stabilirii, exercitării sau apărării unui drept legal.
În cazul în care WorldPluginsGPL prelucrează date cu caracter personal în scopul marketingului direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc în vederea unui astfel de marketing. Acest lucru se aplică profilării în măsura în care aceasta are legătură cu un astfel de marketing direct. În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopuri de marketing direct, WorldPluginsGPL nu va mai prelucra datele cu caracter personal în aceste scopuri.
În plus, persoana vizată are dreptul, din motive legate de situația sa particulară, de a se opune prelucrării datelor sale personale de către WorldPluginsGPL în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) din RGPD, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public.
Pentru a-și exercita dreptul de opoziție, persoana vizată poate contacta orice angajat al WorldPluginsGPL. În plus, persoana vizată este liberă, în contextul utilizării serviciilor societății informaționale și fără a aduce atingere Directivei 2002/58/CE, să își exercite dreptul de opoziție prin mijloace automatizate, utilizând specificații tehnice.
h) Luarea automatizată a deciziilor individuale, inclusiv crearea de profiluri
Fiecare persoană vizată are dreptul, acordat de legiuitorul european, de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în ceea ce o privește sau o afectează în mod semnificativ, cu condiția ca această decizie (1) să nu fie necesară pentru luarea sau executarea deciziei, unui contract între persoana vizată și un operator sau (2) nu este permisă de dreptul Uniunii sau al statului membru căruia i se aplică operatorul și care prevede, de asemenea, măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile și interesele legitime ale persoanei vizate sau (3) nu se bazează pe consimțământul explicit al persoanei vizate.
În cazul în care decizia (1) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator sau (2) se bazează pe consimțământul explicit al persoanei vizate, WorldPluginsGPL pune în aplicare măsuri adecvate pentru a proteja drepturile, libertățile și interesele legitime ale persoanei vizate, cel puțin dreptul de a obține o intervenție umană din partea operatorului, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.
În cazul în care persoana vizată dorește să își exercite drepturile referitoare la procesul decizional individual automatizat, aceasta poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al WorldPluginsGPL.
i) Dreptul de a retrage consimțământul privind protecția datelor
Fiecare persoană vizată are dreptul, acordat de legiuitorul european, de a-și retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal.
În cazul în care persoana vizată dorește să își exercite dreptul de a-și retrage consimțământul, aceasta poate contacta în orice moment un angajat WorldPluginsGPL.
11. Dispoziții privind protecția datelor referitoare la aplicarea și utilizarea Facebook
Pe acest site, operatorul a integrat elemente ale companiei Facebook. Facebook este o rețea de socializare.
O rețea socială este un loc de întâlniri sociale pe internet, o comunitate online, care, în general, permite utilizatorilor să comunice între ei și să interacționeze într-un spațiu virtual. O rețea socială poate servi drept platformă pentru schimbul de opinii și experiențe sau permite comunității de pe internet să furnizeze informații personale sau profesionale. Facebook permite utilizatorilor rețelei sociale să creeze profiluri private, să încarce fotografii și să creeze rețele prin intermediul cererilor de prietenie.
Compania care operează Facebook este Facebook, Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SUA. În cazul în care o persoană locuiește în afara Statelor Unite sau a Canadei, operatorul este Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda.
La fiecare apelare a uneia dintre paginile individuale ale acestui site web, care este gestionat de către operator și în care a fost integrată o componentă Facebook (plugin-uri Facebook), browserul web al sistemului informatic al persoanei este invitat automat să descarce de la Facebook, prin intermediul componentei Facebook, afișarea componentei Facebook corespunzătoare. O prezentare generală a tuturor plug-in-urilor Facebook poate fi găsită la https://developers.facebook.com/docs/plugins/. În timpul acestei proceduri tehnice, Facebook este informat cu privire la subsite-ul specific al site-ului nostru web care a fost vizitat de persoana în cauză.
În cazul în care persoana în cauză este conectată în același timp la Facebook, Facebook detectează la fiecare apel la site-ul nostru web de către persoana în cauză – și pe durata șederii acesteia pe site-ul nostru web – ce subsite specific al site-ului nostru web a fost vizitat de persoana în cauză. Aceste informații sunt colectate prin intermediul componentei Facebook și sunt asociate cu contul de Facebook respectiv al persoanei în cauză. În cazul în care persoana vizată face clic pe unul dintre butoanele Facebook de pe site-ul nostru web, de exemplu butonul „Like”, sau dacă persoana vizată trimite un comentariu, atunci Facebook asociază aceste informații cu contul personal de utilizator Facebook al persoanei vizate și stochează datele cu caracter personal.
Facebook primește întotdeauna, prin intermediul componentei Facebook, informații despre vizitarea site-ului nostru de către persoana vizată, atunci când persoana vizată este conectată simultan la Facebook în momentul apelului pe site-ul nostru. Acest lucru se întâmplă indiferent dacă persoana în cauză face sau nu clic pe componenta Facebook. În cazul în care o astfel de transmitere de informații către Facebook nu este de dorit pentru persoana vizată, aceasta poate împiedica acest lucru prin deconectarea de la contul său de Facebook înainte de a plasa o comandă pe site-ul nostru web.
Ghidul de protecție a datelor publicat de Facebook, care este disponibil la https://facebook.com/about/privacy/, oferă informații privind colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal de către Facebook. În plus, acesta explică ce opțiuni de setare oferă Facebook pentru a proteja confidențialitatea persoanei în cauză. În plus, sunt oferite diverse opțiuni de configurare pentru a permite ștergerea transmiterii datelor către Facebook. Aceste aplicații pot fi utilizate de persoana vizată pentru a șterge o transmitere de date către Facebook.
12. Dispoziții privind protecția datelor cu privire la aplicarea și utilizarea Google Analytics (cu funcție de anonimizare)
Pe acest site, operatorul a integrat componenta Google Analytics (cu funcția de anonimat). Google Analytics este un serviciu de analiză web. Analiza web reprezintă colectarea, colaționarea și analiza datelor privind comportamentul vizitatorilor site-ului web. Un serviciu de analiză web colectează, printre altele, date despre site-ul web de pe care provine o persoană („referrer”), ce subpagini au fost vizitate sau cât de des și pentru cât timp a fost vizitată o subpagină. Analiza web este utilizată în principal pentru a optimiza un site web și pentru a efectua o analiză cost-beneficiu a publicității pe internet.
Operatorul componentei Google Analytics este Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SUA.
Pentru analiza web prin intermediul Google Analytics, operatorul utilizează aplicația „_gat. _anonymizeIp”. Prin intermediul acestei aplicații, adresa IP a conexiunii la internet a persoanei vizate este prescurtată de Google și anonimizată atunci când se accesează site-urile noastre web dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat contractant al Acordului privind Spațiul Economic European.
Scopul componentei Google Analytics este de a analiza traficul de pe site-ul nostru web. Google utilizează datele și informațiile colectate, printre altele, pentru a evalua utilizarea site-ului nostru web și pentru a furniza rapoarte online, care arată activitățile de pe site-urile noastre web, precum și pentru a furniza pentru noi alte servicii privind utilizarea site-ului nostru web.
Google Analytics plasează un cookie în sistemul informatic al persoanei. Definiția cookie-urilor este explicată mai sus. Prin instalarea cookie-ului, Google poate analiza utilizarea site-ului nostru web. Ori de câte ori un utilizator apelează una dintre paginile individuale ale acestui site web, care este operat de către operatorul de date și în care a fost integrată o componentă Google Analytics, browserul de internet al sistemului informatic al persoanei în cauză transmite automat date prin intermediul componentei Google Analytics în scopul publicității online și al plății comisioanelor către Google. În cursul acestei proceduri tehnice, Google ia cunoștință de informații personale, cum ar fi adresa IP a persoanei în cauză, care îi permite Google, printre altele, să înțeleagă originea vizitatorilor și a clicurilor, iar apoi să stabilească plata comisioanelor.
Cookie-ul este utilizat pentru a stoca informații personale, cum ar fi ora accesării, locul de unde a fost efectuată accesarea și frecvența vizitelor pe site-ul nostru de către persoana în cauză. La fiecare vizită pe site-ul nostru, aceste date cu caracter personal, inclusiv adresa IP a accesului la internet utilizat de persoana în cauză, sunt transmise către Google în Statele Unite ale Americii. Aceste date cu caracter personal sunt stocate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transfera aceste date cu caracter personal colectate către terți prin intermediul procedurii tehnice.
După cum s-a menționat mai sus, persoana în cauză poate împiedica în orice moment instalarea de cookie-uri prin intermediul site-ului nostru web, prin efectuarea unei setări corespunzătoare în browserul de internet utilizat și, astfel, poate refuza definitiv instalarea de cookie-uri. O astfel de setare a browserului de internet utilizat ar împiedica, de asemenea, Google Analytics să instaleze un cookie pe sistemul informatic al persoanei în cauză. În plus, cookie-urile deja utilizate de Google Analytics pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser de internet sau al unui alt software.
În plus, persoana în cauză are posibilitatea de a se opune colectării datelor generate de Google Analytics în legătură cu utilizarea acestui site web și prelucrării acestor date de către Google. În acest scop, persoana vizată trebuie să descarce și să instaleze un plug-in pentru browser la link-ul https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Acest add-on pentru browser indică Google Analytics prin intermediul JavaScript că datele și informațiile despre vizitele pe site-ul web nu trebuie transmise către Google Analytics. Instalarea add-on-ului pentru browser este considerată o obiecție din partea Google. În cazul în care sistemul informatic al persoanei vizate este ulterior șters, formatat sau instalat din nou, atunci persoana vizată trebuie să reinstaleze add-on-urile de browser pentru a dezactiva Google Analytics. În cazul în care persoana vizată sau orice altă persoană aflată sub responsabilitatea sa a dezinstalat sau a dezactivat add-on-ul de browser, se poate efectua reinstalarea sau reactivarea add-on-urilor de browser.
Informații suplimentare și dispozițiile aplicabile ale Google în materie de protecție a datelor pot fi găsite la https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ și http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics este explicat mai detaliat la următorul link: https://www.google.com/analytics/.
13. Dispoziții privind protecția datelor referitoare la aplicarea și utilizarea Google+.
Pe acest site web, operatorul a integrat butonul Google+ ca o componentă. Google+ este o așa-numită rețea socială. O rețea socială este un loc de întâlnire socială pe internet, o comunitate online, care, în general, permite utilizatorilor să comunice între ei și să interacționeze într-un spațiu virtual. O rețea socială poate servi drept platformă pentru schimbul de opinii și experiențe sau permite comunității de pe internet să furnizeze informații personale sau profesionale. Google+ permite utilizatorilor rețelei sociale să includă crearea de profiluri private, să încarce fotografii și să creeze rețele prin intermediul cererilor de prietenie.
Compania care operează Google+ este Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SUA.
La fiecare apelare a uneia dintre paginile individuale ale acestui site web, care este operat de către operator și pe care a fost integrat un buton Google+, browserul de internet al sistemului informatic al persoanei în cauză descarcă automat de la Google, prin intermediul componentei corespunzătoare a butonului Google+, o afișare a butonului Google+ corespunzător. În timpul acestei proceduri tehnice, Google este informat cu privire la subpagina specifică a site-ului nostru web care a fost vizitată de persoana în cauză. Informații mai detaliate despre Google+ sunt disponibile la https://developers.google.com/+/.
În cazul în care persoana în cauză este conectată în același timp la Google+, Google recunoaște la fiecare apel către site-ul nostru web de către persoana în cauză și pe întreaga perioadă a șederii acesteia pe site-ul nostru web ce subpagini specifice ale site-ului nostru web au fost vizitate de către persoana în cauză. Aceste informații sunt colectate prin intermediul butonului Google+, iar Google le asociază cu contul Google+ corespunzător persoanei în cauză.
În cazul în care persoana în cauză face clic pe butonul Google+ integrat în site-ul nostru web și oferă astfel o recomandare Google+ 1, atunci Google atribuie aceste informații contului personal de utilizator Google+ al persoanei în cauză și salvează datele cu caracter personal. Google înregistrează recomandarea Google+ 1 a persoanei vizate și o pune la dispoziția publicului în conformitate cu termenii și condițiile acceptate de persoana vizată în acest sens. Ulterior, o recomandare Google+ 1 dată de persoana vizată pe acest site web, precum și alte date cu caracter personal, cum ar fi numele contului Google+ utilizat de persoana vizată și imaginea înregistrată, sunt stocate și prelucrate în alte servicii Google, cum ar fi rezultatele motorului de căutare Google, în contul Google al persoanei vizate sau în alte locații, de exemplu pe pagini web sau în legătură cu reclame. De asemenea, Google poate lega vizitarea acestui site web de alte date cu caracter personal stocate de Google. În plus, Google înregistrează aceste date cu caracter personal pentru a îmbunătăți sau optimiza diferitele servicii Google.
Cu ajutorul butonului Google+, Google primește informații despre vizitarea site-ului nostru web de către persoana în cauză, dacă aceasta este conectată la Google+ în momentul vizitei pe site-ul nostru web. Acest lucru se întâmplă indiferent dacă persoana în cauză face sau nu clic pe butonul Google+.
În cazul în care persoana în cauză nu dorește să transmită date cu caracter personal către Google, aceasta poate împiedica această transmitere prin deconectarea de la contul său Google+ înainte de a accesa site-ul nostru web.
Informații suplimentare și dispozițiile Google privind protecția datelor pot fi găsite la adresa https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Referințe suplimentare de la Google cu privire la butonul Google+ 1 pot fi obținute la https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.
14. Dispoziții de protecție a datelor privind aplicarea și utilizarea Google-AdWords
Pe acest site, operatorul a integrat Google AdWords. Google AdWords este un serviciu de publicitate pe internet care permite advertiserului să plaseze anunțuri în rezultatele motorului de căutare Google și în rețeaua de publicitate Google. Google AdWords permite unui agent de publicitate să predefinească anumite cuvinte cheie cu care un anunț în rezultatele de căutare Google este afișat doar ulterior, atunci când utilizatorul folosește motorul de căutare pentru a obține un rezultat relevant pentru cuvântul cheie. În rețeaua de publicitate Google, anunțurile sunt afișate pe paginile web relevante cu ajutorul unui algoritm automat, ținând cont de cuvintele-cheie predefinite.
Compania care operează Google AdWords este Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SUA.
Scopul Google AdWords este promovarea site-ului nostru web prin inserarea de publicitate relevantă pe site-urile web ale unor terțe părți și în rezultatele motorului de căutare Google, precum și prin inserarea de publicitate a unor terțe părți pe site-ul nostru web.
În cazul în care o persoană relevantă ajunge pe site-ul nostru web printr-un anunț Google, un cookie de conversie este stocat în sistemul informatic al persoanei respective prin intermediul Google. Definiția cookie-urilor este explicată mai sus. Un cookie de conversie își pierde valabilitatea după 30 de zile și nu este utilizat pentru a identifica persoana în cauză. În cazul în care cookie-ul nu a expirat, cookie-ul de conversie este utilizat pentru a verifica dacă anumite subpagini, de exemplu coșul de cumpărături al unui sistem de magazin online, au fost apelate pe site-ul nostru web. Datorită cookie-ului de conversie, atât Google, cât și operatorul de date pot înțelege dacă o persoană care a accesat un anunț AdWords pe site-ul nostru web a generat vânzări, adică dacă a executat sau a anulat o vânzare de bunuri.
Datele și informațiile colectate prin intermediul cookie-ului de conversie sunt utilizate de Google pentru a crea statistici privind vizitarea site-ului nostru web. Aceste statistici privind vizitele sunt utilizate pentru a determina numărul total de utilizatori care au fost deserviți de anunțurile AdWords, pentru a verifica succesul sau eșecul fiecărui anunț AdWords și pentru a optimiza anunțurile noastre AdWords în viitor. Nici compania noastră, nici alți agenți de publicitate Google AdWords nu primesc de la Google informații de identificare personală.
Cookie-ul de conversie stochează informații personale, cum ar fi paginile web vizitate de persoana în cauză. La fiecare vizită a paginilor noastre web, datele cu caracter personal, inclusiv adresa IP a accesului la internet utilizat de persoana în cauză, sunt transmise către Google în Statele Unite ale Americii. Aceste date cu caracter personal sunt stocate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transfera aceste date cu caracter personal colectate prin intermediul procedurii tehnice către terți.
Persoana în cauză poate împiedica în orice moment instalarea de cookie-uri de către site-ul nostru, așa cum este descris mai sus, prin intermediul unei setări corespunzătoare în browserul de internet utilizat și, astfel, poate refuza definitiv instalarea de cookie-uri. O astfel de setare a browserului de internet utilizat ar împiedica, de asemenea, Google să plaseze un cookie de conversie pe sistemul informatic al persoanei în cauză. În plus, un cookie setat de Google AdWords poate fi șters în orice moment prin intermediul browserului de internet sau al altui software.
Persoana în cauză are posibilitatea de a se opune publicității bazate pe interese de către Google. Prin urmare, persoana în cauză trebuie să acceseze linkul www.google.de/settings/ads din fiecare dintre browserele utilizate și să seteze parametrii doriți.
Informații suplimentare și dispozițiile aplicabile ale Google în materie de protecție a datelor pot fi găsite la adresa https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.
15. Dispoziții privind protecția datelor referitoare la aplicarea și utilizarea Instagram
Pe acest site, operatorul a integrat elemente ale serviciului Instagram. Instagram este un serviciu care poate fi descris ca o platformă audio-vizuală, care permite utilizatorilor să partajeze fotografii și videoclipuri, precum și să difuzeze aceste date în alte rețele sociale.
Societatea de operare pentru serviciile oferite de Instagram este Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, SUA.
La fiecare apelare a uneia dintre paginile individuale ale acestui site web, care este operat de către operatorul de date și pe care a fost integrată o componentă Instagram (buton Insta), browserul de internet al sistemului informatic al persoanei vizate este invitat automat să descarce o afișare a componentei Instagram corespunzătoare. În cursul acestei proceduri tehnice, Instagram ia cunoștință de subpagina specifică a site-ului nostru web care a fost vizitată de persoana vizată.
În cazul în care persoana vizată este conectată în același timp la Instagram, Instagram detectează la fiecare apel de pe site-ul nostru de către persoana vizată – și pe întreaga durată a șederii acesteia pe site-ul nostru – care subpagină specifică a paginii noastre de internet a fost vizitată de persoana vizată. Aceste informații sunt colectate prin intermediul componentei Instagram și sunt asociate cu contul Instagram respectiv al persoanei respective. În cazul în care persoana vizată face clic pe unul dintre butoanele Instagram de pe pagina noastră de internet, Instagram potrivește apoi aceste informații cu contul personal de utilizator Instagram al persoanei vizate și stochează datele cu caracter personal.
Instagram primește informații prin intermediul componentei Instagram că persoana vizată a vizitat site-ul nostru web, cu condiția ca persoana vizată să fie conectată la Instagram în momentul apelului pe site-ul nostru web. Acest lucru se întâmplă indiferent dacă persoana respectivă face sau nu clic pe butonul Instagram. În cazul în care o astfel de transmitere de informații către Instagram este nedorită pentru persoana în cauză, aceasta poate împiedica acest lucru prin deconectarea de la contul său Instagram înainte de a apela site-ul nostru web.
Informații suplimentare și dispozițiile aplicabile ale Instagram privind protecția datelor pot fi găsite la https://help.instagram.com/155833707900388 și https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.
16. Dispoziții privind protecția datelor referitoare la aplicarea și utilizarea Jetpack pentru WordPress
Pe acest site, operatorul a integrat Jetpack. Jetpack este un plug-in pentru WordPress, care oferă funcționalități suplimentare operatorului unui site web bazat pe WordPress. Jetpack permite operatorului site-ului web, printre altele, să aibă o imagine de ansamblu a vizitatorilor site-ului web. Prin afișarea mesajelor și a publicațiilor conexe sau prin posibilitatea de a partaja conținut pe pagină, este posibilă, de asemenea, creșterea numărului de vizitatori. În plus, în Jetpack sunt integrate caracteristici de securitate, astfel încât un site care utilizează Jetpack este mai bine protejat împotriva atacurilor prin forță brută. De asemenea, Jetpack optimizează și accelerează încărcarea imaginilor pe site.
Compania care operează Jetpack Plug-Ins for WordPress este Automattic Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, SUA. Compania de operare utilizează tehnologia de urmărire creată de Quantcast Inc. 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, SUA.
Jetpack plasează un modul cookie pe sistemul informatic utilizat de către persoana fizică. Definiția cookie-urilor este explicată mai sus. La fiecare apelare a uneia dintre paginile individuale ale acestui site web, care este operat de operatorul de date și pe care a fost integrată o componentă Jetpack, browserul web al sistemului informatic al persoanei vizate este invitat automat să trimită date către Automattic prin intermediul componentei Jetpack pentru analiză. În timpul acestei proceduri tehnice, Automattic primește date care sunt utilizate pentru a crea o imagine de ansamblu a vizitelor pe site-ul web. Datele obținute în acest mod sunt utilizate pentru a analiza comportamentul persoanei vizate, care are acces la pagina web a operatorului de date și sunt analizate în scopul optimizării site-ului web. Datele colectate prin intermediul componentei Jetpack nu sunt utilizate pentru a identifica persoana vizată fără consimțământul explicit prealabil și separat al acesteia. Datele sunt, de asemenea, aduse la cunoștința Quantcast. Quantcast utilizează datele în aceleași scopuri ca și Automattic.
Persoana în cauză poate, așa cum s-a menționat mai sus, să împiedice în orice moment instalarea de module cookie prin intermediul site-ului nostru web prin intermediul unei setări corespunzătoare în browserul web utilizat și, astfel, să refuze permanent instalarea de module cookie. O astfel de ajustare a browserului web utilizat ar împiedica, de asemenea, Automattic/Quantcast să instaleze un cookie pe sistemul informatic al persoanei în cauză. În plus, cookie-urile deja utilizate de Automattic/Quantcast pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser web sau al unui alt software.
În plus, persoana în cauză are posibilitatea de a se opune colectării de date referitoare la utilizarea acestui site web care sunt generate de cookie-ul Jetpack, precum și la prelucrarea acestor date de către Automattic/Quantcast și posibilitatea de a se opune la aceasta. În acest scop, persoana în cauză trebuie să apese pe butonul „opt-out” aflat sub link-ul https://www.quantcast.com/opt-out/, care permite instalarea unui cookie de dezactivare. Cookie-ul de dezactivare plasat în acest scop este plasat pe sistemul informatic utilizat de persoana în cauză. În cazul în care cookie-urile sunt șterse din sistemul persoanei vizate, aceasta trebuie să recheme link-ul și să instaleze un nou cookie de dezactivare.
Cu toate acestea, odată cu setarea cookie-ului de dezactivare, este posibil ca site-urile web ale operatorului de date să nu mai poată fi utilizate pe deplin de către persoana vizată.
Dispozițiile aplicabile ale Automattic privind protecția datelor pot fi consultate pe site-ul https://automattic.com/privacy/. Dispozițiile aplicabile ale Quantcast privind protecția datelor pot fi consultate pe site-ul https://www.quantcast.com/privacy/.
17. Dispoziții privind protecția datelor referitoare la aplicarea și utilizarea LinkedIn
Operatorul a integrat elemente ale companiei LinkedIn pe acest site. LinkedIn este o rețea de socializare bazată pe web care permite utilizatorilor cu contacte de afaceri existente să se conecteze și să stabilească noi contacte de afaceri. Peste 400 de milioane de utilizatori înregistrați în peste 200 de țări utilizează LinkedIn. Prin urmare, LinkedIn este în prezent cea mai mare platformă pentru contacte de afaceri și unul dintre cele mai vizitate site-uri web din lume.
Societatea de operare a LinkedIn este LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, SUA. Pentru problemele de confidențialitate din afara SUA, LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda, este responsabilă.
La fiecare apelare a uneia dintre paginile individuale ale acestui site web, care este operat de operatorul de date și pe care a fost integrată o componentă LinkedIn (plug-in LinkedIn), browserul de internet al sistemului informatic al persoanei vizate este invitat automat să descarce o afișare a componentei LinkedIn corespunzătoare de la LinkedIn. Informații suplimentare despre plug-in-ul LinkedIn pot fi găsite la https://developer.linkedin.com/plugins. În timpul acestei proceduri tehnice, LinkedIn face posibilă aflarea subpaginii specifice a site-ului nostru web care a fost vizitată de persoana în cauză.
În cazul în care persoana în cauză este conectată simultan la LinkedIn, LinkedIn detectează de fiecare dată când persoana în cauză apelează site-ul nostru web – și pe toată durata șederii sale pe site-ul nostru web – ce subpagină specifică a site-ului nostru web a fost vizitată de persoana în cauză. Aceste informații sunt colectate prin intermediul componentei LinkedIn și sunt asociate cu contul LinkedIn respectiv al persoanei în cauză. În cazul în care persoana vizată face clic pe unul dintre butoanele LinkedIn de pe site-ul nostru web, LinkedIn atribuie aceste informații contului personal de utilizator LinkedIn al persoanei vizate și stochează datele cu caracter personal.
LinkedIn primește, prin intermediul componentei LinkedIn, informații care indică faptul că persoana vizată a vizitat site-ul nostru web, cu condiția ca persoana vizată să fie conectată la LinkedIn în momentul apelului pe site-ul nostru web. Acest lucru se întâmplă indiferent dacă persoana respectivă face sau nu clic pe butonul LinkedIn. În cazul în care o astfel de transmitere de informații către LinkedIn nu este de dorit pentru persoana în cauză, persoana în cauză poate împiedica acest lucru prin deconectarea de la contul său LinkedIn înainte de a plasa o comandă pe site-ul nostru web.
LinkedIn oferă, la adresa https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls, posibilitatea de a se dezabona de la mesajele de e-mail, SMS-uri și reclame direcționate, precum și posibilitatea de a gestiona parametrii reclamelor. LinkedIn utilizează, de asemenea, afiliați precum Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua și Lotame. Setarea acestor module cookie poate fi refuzată pe https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Politica de confidențialitate aplicabilă LinkedIn este disponibilă la https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Politica de cookie-uri a LinkedIn este disponibilă la https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.
18. Dispoziții privind protecția datelor referitoare la aplicarea și utilizarea Twitter
Pe acest site, operatorul a integrat elemente ale Twitter. Twitter este un serviciu de microblogging multilingv accesibil publicului, în care utilizatorii pot publica și difuza „tweet-uri”, adică mesaje scurte limitate la 280 de caractere. Aceste mesaje scurte sunt accesibile tuturor, inclusiv celor care nu sunt conectați la Twitter. De asemenea, tweet-urile sunt afișate în atenția „urmăritorilor” utilizatorului în cauză. Followerii sunt alți utilizatori Twitter care urmăresc tweet-urile unui utilizator. În plus, Twitter face posibilă adresarea unui public larg prin intermediul hashtag-urilor, link-urilor sau retweet-urilor.
Compania care operează Twitter este Twitter, Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SUA.
De fiecare dată când se face un apel la una dintre paginile individuale ale acestui site web, care este operat de operatorul de date și pe care a fost integrată o componentă Twitter (buton Twitter), browserul de internet al sistemului informatic al persoanei vizate este invitat automat să descarce o afișare a componentei Twitter corespunzătoare de la Twitter. Informații suplimentare despre butoanele Twitter sunt disponibile la adresa https://about.twitter.com/de/resources/buttons. În timpul acestei proceduri tehnice, Twitter face posibilă aflarea subpaginii specifice a site-ului nostru web care a fost vizitată de persoana în cauză. Integrarea componentei Twitter are ca scop transmiterea conținutului acestui site web pentru a permite utilizatorilor noștri să prezinte acest site web în lumea digitală și pentru a crește numărul vizitatorilor noștri.
În cazul în care persoana în cauză este conectată simultan la Twitter, Twitter detectează, la fiecare apel al persoanei în cauză către site-ul nostru web și pe toată durata șederii acesteia pe site-ul nostru web, ce subpagină specifică a site-ului nostru web a fost vizitată de persoana în cauză. Aceste informații sunt colectate prin intermediul componentei Twitter și sunt asociate cu contul de Twitter respectiv al persoanei în cauză. În cazul în care persoana vizată face clic pe unul dintre butoanele Twitter de pe site-ul nostru web, atunci Twitter atribuie aceste informații contului personal de utilizator Twitter al persoanei vizate și stochează datele cu caracter personal.
Twitter primește, prin intermediul componentei Twitter, informația că persoana vizată a vizitat site-ul nostru web, cu condiția ca persoana vizată să fie conectată la Twitter în momentul apelului pe site-ul nostru web. Acest lucru se întâmplă indiferent dacă persoana respectivă face sau nu clic pe componenta Twitter. În cazul în care o astfel de transmitere de informații către Twitter nu este de dorit pentru persoana vizată, aceasta poate împiedica acest lucru prin deconectarea de la contul său de Twitter înainte de a plasa o comandă pe site-ul nostru web.
Dispozițiile aplicabile privind protecția datelor de la Twitter pot fi găsite la https://twitter.com/privacy?lang=en.
19. Metoda de plată : Dispoziții de protecție a datelor privind utilizarea PayPal ca mijloc de plată
Pe acest site, operatorul a integrat elemente ale PayPal. PayPal este un furnizor de servicii de plată online. Plățile sunt procesate prin intermediul conturilor PayPal, care sunt conturi virtuale private sau de afaceri. PayPal este, de asemenea, capabil să proceseze plăți virtuale cu cardul de credit atunci când un utilizator nu are un cont PayPal. Un cont PayPal este gestionat prin intermediul unei adrese de e-mail, deci nu există numere de cont tradiționale. PayPal vă permite să declanșați plăți online către terțe părți sau să primiți plăți. PayPal acceptă, de asemenea, funcții proxy și oferă servicii de protecție a cumpărătorilor.
Compania europeană de operare a PayPal este PayPal (Europe) S.à.r.l. && Co. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.
În cazul în care persoana în cauză alege „PayPal” ca metodă de plată în magazinul online în timpul procesului de comandă, transmitem automat datele persoanei în cauză către PayPal. Prin alegerea acestei opțiuni de plată, persoana vizată este de acord cu transferul datelor cu caracter personal necesare pentru procesarea plății.
Datele cu caracter personal transmise către PayPal sunt, de obicei, numele, prenumele, adresa, adresa de e-mail, adresa IP, numărul de telefon, numărul de telefon mobil sau alte date necesare pentru procesarea plății. Prelucrarea contractului de cumpărare necesită, de asemenea, astfel de date cu caracter personal, care sunt legate de comanda respectivă.
Transmiterea acestor date are ca scop procesarea plăților și prevenirea fraudelor. Operatorul de date va transfera datele cu caracter personal către PayPal, în special, dacă există un interes legitim pentru această transmitere. Datele cu caracter personal schimbate între PayPal și operator pentru prelucrarea datelor vor fi transmise de PayPal către agențiile de credit economic. Această transmitere este destinată verificărilor de identitate și de solvabilitate.
Dacă este necesar, PayPal va transmite date cu caracter personal filialelor și furnizorilor de servicii sau subcontractanților săi, în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale sau pentru prelucrarea datelor în cadrul comenzii.
Persoana vizată are posibilitatea de a revoca în orice moment consimțământul PayPal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. O revocare nu are niciun efect asupra datelor cu caracter personal care urmează să fie prelucrate, utilizate sau transmise în conformitate cu prelucrarea (contractuală) a plăților.
Dispozițiile aplicabile privind protecția datelor ale PayPal pot fi găsite la https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.
20. Temeiul juridic pentru prelucrare
Art. 6(1) lit. a GDPR servește drept bază legală pentru operațiunile de prelucrare pentru care obținem consimțământul pentru un scop specific de prelucrare. În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte, așa cum este cazul, de exemplu, atunci când operațiunile de prelucrare sunt necesare pentru furnizarea de bunuri sau prestarea oricărui alt serviciu, prelucrarea se bazează pe art. 6(1)(b) din RGPD. Același lucru este valabil și în cazul prelucrării care este necesară pentru executarea măsurilor precontractuale, de exemplu, în cazul cererilor pentru produsele sau serviciile noastre. Este societatea noastră supusă unei obligații legale care impune prelucrarea datelor cu caracter personal, de exemplu, pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale, prelucrarea se bazează pe articolul 6, alineatul 1, litera b) din Legea privind protecția datelor. 6(1) lit. c PIBR.
În cazuri rare, prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice. Acesta ar fi cazul, de exemplu, dacă un vizitator a fost rănit în întreprinderea noastră și numele, vârsta, datele privind asigurarea de sănătate sau alte informații vitale ale acestuia trebuie transmise unui medic, spital sau altei terțe părți. În acest caz, tratamentul s-ar baza pe art. 6(1) lit. d din GDPR.
În cele din urmă, prelucrarea ar putea fi bazată pe articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD. Acest temei juridic este utilizat pentru operațiunile de prelucrare care nu sunt acoperite de niciunul dintre temeiurile juridice menționate mai sus, dacă prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea intereselor legitime urmărite de societatea noastră sau de o terță parte, cu excepția cazului în care interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate care necesită protecția datelor cu caracter personal prevalează asupra acestor interese. O astfel de prelucrare este permisă în special pentru că a fost menționată în mod specific de către legiuitorul european. Acesta a considerat că un interes legitim poate fi prezumat în cazul în care persoana vizată este un client al operatorului (considerentul 47, a doua teză din RGPD).
21. Interesele legitime urmărite de operator sau de o parte terță
În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (f) din directivă, interesul nostru legitim este acela de a ne desfășura activitățile pentru bunăstarea tuturor angajaților și acționarilor noștri.
22. Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal
Criteriul utilizat pentru a determina perioada de păstrare a datelor cu caracter personal este perioada de păstrare legală respectivă. După expirarea acestei perioade, datele corespunzătoare sunt șterse în mod sistematic, atât timp cât nu mai sunt necesare pentru executarea contractului sau pentru încheierea unui contract.
23. Furnizarea de date cu caracter personal ca cerință legală sau contractuală; cerință necesară pentru încheierea unui contract; obligația persoanei vizate de a furniza datele cu caracter personal; posibile consecințe ale nerespectării obligației de a furniza aceste date
Subliniem faptul că furnizarea de date cu caracter personal este parțial impusă de lege (de exemplu, reglementările fiscale) sau poate rezulta și din dispozițiile contractuale (de exemplu, informații despre partenerul contractual).
Uneori poate fi necesară încheierea unui contract în care persoana vizată ne furnizează date cu caracter personal, pe care apoi le prelucrăm. Persoana vizată este, de exemplu, obligată să ne furnizeze date cu caracter personal atunci când societatea noastră semnează un contract cu aceasta. Nefurnizarea datelor cu caracter personal ar duce la neîncheierea contractului cu persoana vizată.
Înainte de a furniza date cu caracter personal, persoana vizată trebuie să contacteze orice angajat. Angajatul informează persoana vizată dacă furnizarea datelor cu caracter personal este impusă de lege sau de contract sau dacă este necesară pentru încheierea contractului, dacă există o obligație de a furniza datele cu caracter personal și care sunt consecințele nefurnizării datelor cu caracter personal.
24. Existența unui proces decizional automatizat
În calitate de companie responsabilă, nu utilizăm procesul decizional automat sau crearea de profiluri.