Το WorldPluginsGPL συμμορφώνεται πλήρως με την 17 U.S.C. § 512 και την Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”). Η πολιτική μας είναι να ανταποκρινόμαστε σε οποιεσδήποτε ειδοποιήσεις παραβίασης και να λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων της ψηφιακής χιλιετίας (“DMCA”) και άλλους ισχύοντες νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Εάν το υλικό σας που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα έχει αναρτηθεί στο WorldPluginsGPL ή εάν επιστρέφονται σύνδεσμοι προς το υλικό σας που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα μέσω της μηχανής αναζήτησης μας και θέλετε να αφαιρεθεί αυτό το υλικό, θα πρέπει να παρέχετε γραπτή ανακοίνωση που να αναφέρει λεπτομερώς τις πληροφορίες που αναφέρονται στην ακόλουθη ενότητα. Λάβετε υπόψη σας ότι θα είστε υπεύθυνοι για αποζημιώσεις (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων και των αμοιβών των δικηγόρων) εάν παραποιήσετε πληροφορίες που αναφέρονται στον ιστότοπό μας και παραβιάζουν τα πνευματικά σας δικαιώματα. Σας προτείνουμε να απευθυνθείτε πρώτα σε δικηγόρο για νομική συνδρομή σε αυτό το θέμα.

Τα ακόλουθα στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνονται στην αξίωσή σας για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων:

  • Να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία για το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους του κατόχου του αποκλειστικού δικαιώματος που φέρεται να παραβιάζεται.
  • Παρέχετε επαρκή στοιχεία επικοινωνίας ώστε να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Πρέπει επίσης να συμπεριλάβετε μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  • Πρέπει να προσδιορίσετε με επαρκείς λεπτομέρειες το έργο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και για το οποίο ισχυρίζεστε ότι έχει παραβιαστεί και να συμπεριλάβετε τουλάχιστον έναν όρο αναζήτησης με τον οποίο το υλικό εμφανίζεται στα αποτελέσματα αναζήτησης WorldPluginsGPL
  • Δήλωση ότι ο καταγγέλλων έχει καλή τη πίστει πεποίθηση ότι η χρήση του υλικού με τον καταγγελλόμενο τρόπο δεν επιτρέπεται από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, τον αντιπρόσωπό του ή το νόμο.
  • Δήλωση ότι οι πληροφορίες στην κοινοποίηση είναι ακριβείς και, επί ποινή ψευδορκίας, ότι το καταγγέλλον μέρος είναι εξουσιοδοτημένο να ενεργεί εκ μέρους του κατόχου αποκλειστικού δικαιώματος που φέρεται να παραβιάζεται.
  • Πρέπει να υπογράφεται από το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο να ενεργεί εξ ονόματος του κατόχου αποκλειστικού δικαιώματος που φέρεται να παραβιάζεται.
    Αποστείλετε τη γραπτή ειδοποίηση παραβίασης χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο.

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω προβλήματος με τη μηχανή αναζήτησης δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι όλο το περιεχόμενο θα διαγραφεί, παρακαλούμε να μας στείλετε CLICKABLE άμεσους συνδέσμους σε κάθε δημοσίευση που περιέχει το παράνομο υλικό σας. Μόνο σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να εγγυηθούμε την αφαίρεση όλου του περιεχομένου.

Παρακαλούμε να επιτρέψετε 2-3 εργάσιμες ημέρες για την απάντηση στο email. Σημειώστε ότι η αποστολή της καταγγελίας σας με email σε άλλα μέρη, όπως ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου, δεν θα επιταχύνει το αίτημά σας και μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερημένη απάντηση λόγω μη ορθής υποβολής της καταγγελίας.